Archivní fotografie
Stacionář neslyšících v Brně
Stacionář neslyšících v Brně jako součást Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (obč. sdružení s celostátní působností) poskytuje sociální, tlumočnické a další služby všem sluchově postiženým. Prostory Stacionáře využívají sluchově postižení občané již od roku 1925.
Vždy byl místem poskytujícím pomoc a poradenství ze všech oblastí života.

Tlumočníci, kteří zde pracují, procházejí náročným školením, pravidelným doškolováním a proto jsou schopni poskytnout občanům se sluchovou vadou poradenství ve všech životních situacích. Pro sluchově postiženého občana tak odpadá problematické jednání na úřadech, při návštěvách zdravotnických zařízení a při dalších jednáních. Úkolem Stacionáře je umožnit přímý styk se sluchově postiženými a zajistit jejich požadavky a potřeby za pomoci specifického způsobu dorozumívání.
 Informace
Tyto stránky jsou v současné době ve výstavbě. Omluvte prosím nefunkčnost některých odkazů. Případné dotazy a návrhy zasílejte na
Stacionář neslyšících, Vodova 35, 613 00 Brno, tel.: 541 212 401, tel./fax: 541 211 389,